عمرم را سپری کردم

در حالی که در دستی قلم و در دست دیگر کفن داشتم

در دستی کلاشینکف و در دست دیگرم گل سرخ بود

در دستی گذرنامه و حافظه‌ام را

و در دستی دیگر بلیت هواپیما و آرزوهایم را برداشتم

اینک، می‌خواهم همه این چیزها را به دریا بریزم

و با دو دست

تو را در آغوش کشمرقص با جغد / غاده السمان
2019/07/12 - 21:18 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 500x500px, 150KB