‌‌
هر وقت آدمی رو پیدا کردید که از تنهاییتون «قشنگتر» و «امن تر» بود هیچوقت ولش نکنید ...
2021/01/11 - 22:19