‏دلم می‌خواهد برای یک بار هم که شده، نباشم، کسی حضور مرا حس نکند. از اینکه همیشه بوده‌ام، خسته‌ام. دلم می‌خواهد روزی کسی با دیدنِ چیزی، یاد من بیوفتد و با خودش بگوید "چرا نیست، چرا رفت؟2021/01/13 - 00:02
دیدگاه
1angel

این دلیل رفتنم بود

1399/10/26 - 14:00 ·
ms32

اونی ک دوس داشتی دنبالت اومد؟؟
دوس داشتی کسی دنبالت بیاد؟؟

1399/10/26 - 19:46 ·
1angel

منظورم این نبود...خواستم ببینم دوستان مجازی چطورن

1399/10/26 - 21:39 ·
ms32

خوبه ک دوس داری اینجا

1399/10/26 - 22:23 ·
1angel

همه از سر ناچاریه والا کی خوشش میاد اینجا باشه

1399/10/26 - 22:29 ·
ms32

با این یکی وافقم

1399/10/26 - 22:30 ·
1angel

خداروشکر

1399/10/26 - 22:33 ·
ms32

{-54-}

1399/10/26 - 22:36 ·