مخصوص زنان لاغرآیا میدانستید افرادی که هیچ اضافه وزنی ندارند و حتی وزن کمتر از نرمال دارند، بیش از سایرین در معرض ابتلا به بیماریهای گوارشی میباشند؟
????????????????
آیا میدانستید به ازای هر کیلو اضافه وزن، تراکم بافت استخوانی بدن بهبود می یابد؟
????????????????
2021/01/13 - 00:43 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
ms32

مخصوص زنان لاغرآیا میدانستید افرادی که هیچ اضافه وزنی ندارند و حتی وزن کمتر از نرمال دارند، بیش از سایرین در معرض ابتلا به بیماریهای گوارشی میباشند؟
????????????????
آیا میدانستید به ازای هر کیلو اضافه وزن، تراکم بافت استخوانی بدن بهبود می یابد؟
????????????????
آیا میدانستید ورزش کردن در دراز مدت باعث تخریب بافت پوست و پیری زودرس میشود؟
????????????????
آیا میدانستید افرادی که کمتر میخورند، عمر کوتاه تری دارند؟نویسنده: صغری چاقالوی حسود.
????????????

1399/10/24 - 00:44 ·