باید دور شد
برای دیدن خویشتن
باید از خود دور شد...

یاسوناری کاواباتا
2019/07/13 - 00:08 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
236x246_1549081642368923.jpg
236x246_1549081642368923.jpg · 470x587px, 84KB
دیدگاه
Mojtaba500

تا کجا {-15-}

1398/04/22 - 00:08 ·
mahtab

نمیدونم

1398/04/22 - 00:09 ·
Mojtaba500

من میدونم {-15-}

1398/04/22 - 00:10 ·
mahtab

تا کجا

1398/04/22 - 00:11 ·
Mojtaba500

تا یه جای خیلی دور {-7-}

1398/04/22 - 00:12 ·
mahtab

{-37-}

1398/04/22 - 00:13 ·
Mojtaba500

مرسی مرسی .خخ

1398/04/22 - 00:14 ·
ahura

اره والله,,,,, مثلا خودتو ول کنی بیای شهر ماااااا,,,, خیلیم خوش میگذره,,,خخخ

1398/04/22 - 00:22 ·