مرا
هوایِ پریدن نبود...
از پیِ طوبی بهشتِ رویِ تو دیدم
از آشیانه پریدم...عباس_صبوحی
2019/07/13 - 00:12 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
236x246_1549081642368923.jpg
236x246_1549081642368923.jpg · 381x500px, 105KB
دیدگاه
Mojtaba500

ماشاالله جزء کابران فعالم هستید که 58پست رکورد زدید.

1398/04/22 - 00:14 ·
ahura

حیف اشیانه نبوووووود؟؟؟؟خخخخ

1398/04/22 - 00:21 ·