بیا به عاشقی و شعر متهم باشیم
بیا بهانه نگیریم عشق هم باشیم
بیا تمام مسیر عبور باران را
بدون چتر بخندیم ! هم قدم باشیم
بیا زیادبمانیم پیش همدیگر
بیا زیاد ببوسیم ضد کم باشم
چقدر دوری و حسرت ؟ چقدر تنهایی ؟
چقدر ملعبه ی دست های غم باشیم
چرا به کام دل همدگر عسل نشویم ؟
چرا جدا ز هم و تلخ مثل سم باشیم ؟
بیا به عاشقی و شعر متهم باشیم
بیا بهانه نگیریم عشق هم باشیم

2021/01/22 - 10:51
پیوست عکس:
1611232228653195705.jpg
1611232228653195705.jpg · 656x1167px, 67KB
دیدگاه
Amir3600

منکه اومدم ❤❤❤❤❤

1399/11/3 - 11:07 ·
farshideh

خوش اومدی شما

1399/11/3 - 11:10 توسط Mobile·
Amir3600

شما قلب بنده ایی .امضاء

1399/11/3 - 11:13 ·
farshideh

عجبا..از دست تو

1399/11/3 - 17:31 ·
Amir3600

عجب از شماس،مگه من قلب شما نیستم؟

1399/11/4 - 00:05 توسط Mobile·
farshideh

یعنی منم بگم ..شما قلب بنده ایی.. امضا

1399/11/4 - 00:13 توسط Mobile·
Amir3600

بله بگو ببینم بلدی چی بگی

1399/11/4 - 00:18 توسط Mobile·
farshideh

گفتم دیگه..برو بخون سطر بالا

1399/11/4 - 00:20 توسط Mobile·
Amir3600

دوبلش میکردی خیالم راحت بود ،عاشقتم قلب

1399/11/4 - 00:20 توسط Mobile·
farshideh

بلد نیستم به زبون تو بگم خودت دوبلش کن

1399/11/4 - 00:22 توسط Mobile·
Amir3600

عاشقتم

1399/11/4 - 00:22 توسط Mobile·
farshideh

ای بابا

1399/11/4 - 00:24 توسط Mobile·
Amir3600

اتفاقی افتاد؟

1399/11/4 - 00:24 توسط Mobile·
farshideh

آره یهویی نیا بگو عاشقتم

1399/11/4 - 00:26 توسط Mobile·
Amir3600

یهوییه مثلا ،بگذریم خخح

1399/11/4 - 00:26 توسط Mobile·
farshideh

آره بهتره بگذریم

1399/11/4 - 00:28 توسط Mobile·
Amir3600

افرین‌خانوم گل، بذار هیشکی نفهمه عاشق همیم

1399/11/4 - 00:29 توسط Mobile·