‏پسر واقعا فرهنگ استفاده از هرچیزی خیلی مهمه.
بار اول که نخ دندان خریده بودیم هر سری بعد استفاده مینداختیمش تو لگن میشُستیمِش. ولی بعدن یاد گرفتیم فقط از ماشین لباسشویی استفاده کردیم{-2-}

2021/01/22 - 21:26