رابطه روزای اول :
پسر: چیکار میکنی عزیزم؟
دختر: آب میخورم نفسم
پسر: تو رو خدا مراقب باش خانومم با دقت بخور{-1-}
2021/01/23 - 18:54
دیدگاه
kazem12

با دقت بخورخخخ

1399/11/4 - 18:58 ·