فیلم عروسی فقط تا دوسال فیلم عروسیه
بعد دو سال تبدیل میشه به یه فیلم کمدی، که هر پنج سال سطح کمدی بودنش بالاتر میره{-7-}
2021/01/23 - 20:14