تو که از جنس نماندن بودی !
پس چرا سنگ زدی برکه ی آرامم را؟!


2021/01/23 - 22:17
دیدگاه
kazem12

{-a105-}شاید برکتون تمساح دارع ترسیده رفته

1399/11/4 - 22:21 ·