‏آدمی که رفت ، دیگه آدمی که بود نمیشه.. حتی اگه برگرده ...
2021/01/24 - 11:24