ب نظرم یکی از عاشقانع ترین حرف هایی ک ... تا امروز بر زبان بشر جاری شده...

همین تک سطر از گوته س :

من از زمانی ک او دوستم دارد ... در چشم خودم ارجمند می آیم ...!

#عاشقانه_های_دنی_زلزله????
2021/01/28 - 00:01 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
mandegar000

تقدیر من از بند تــ❤ـو آزاد شدن نیست

منی کفر است از تــ❤ـو برگشتن!

1399/11/10 - 17:54 ·
mandegar000

چرا وقتی میخوای آنلاین بشی خبرم نمیکنی؟

1399/11/10 - 17:55 ·
manam98

الانع ک خبرت کردم ... کوجایی{-15-}

1399/11/23 - 17:58 ·
mandegar000

سلام عزیزم شرمنده که دیر رسیدم. حالت خوبه؟

1399/11/23 - 18:36 ·
manam98

دشمنت شرمندع باشع ... من عالی ... تو چجوری ... از امیررضا خبر داری ...

1399/11/23 - 18:40 ·
mandegar000

دورت بگردم تو خوب باشی منم خوبم.نه چند روزه بیخبرم. چه خبرا؟ کی از شمال اومدی؟

1399/11/23 - 18:43 ·
manam98

خب خدارو شکر ... شگفتااا بعدنی میگع چیراع خبرم نکردین آنلاین شم ... چن روزی میشع ... مهدی

1399/11/23 - 18:46 ·
mandegar000

هههه فکرشو نکن پیداش میشه. همه خوب بودن؟ عزیزت حالش بهتر شده؟ جونه دلم

1399/11/23 - 18:47 ·
manam98

میدونم این آب زیرکاع الانع کوجاها می پلکع ... ممنونم ... الانع بعترع ولی واس ماع دیگ ی آزمایش دکتر واسش نوشتع ... آرزو چجورع ازش خبر داری ... سنگین شدع دیگ ...{-41-}

1399/11/23 - 18:54 ·
mandegar000

هههه ولش کن بزار خوش باشه. آهان بخاطر همون مشکلی که داشت؟ انشاالله نتیجه منفی میشه. زنگ میزنه با مادرم صحبت میکنه بخاطر کرونا چند وقتی هست نیومدن شمال . سنگین؟ چطور؟

1399/11/23 - 18:58 ·
manam98

هوووم ... یکم نگرانم ولی حواسم هس ... امیدوارم همینطور بشع ... الهییی بمونع خونع واسش بعترع شمال همش یا نارنجیع ... یا قرمز ... منظورم نی نی توو شیکمش دیگ ...{-41-}

1399/11/23 - 19:01 ·
mandegar000

قربونت برم نگران نباش. مسعود میبرتش پیاده روی . اره اینجا الان نارنجیه، ههههه قربون چشات برم من که چند وقته ندیدمش از حرفای ریحانه فهمیدم هنوز زمان داره

1399/11/23 - 19:05 ·
manam98

اوهووم ... جیییییییغغ نی نی دار میشد بزودی ... ووویییییی چینقدع واسش خوشالم ...

1399/11/23 - 19:08 ·
mandegar000

ما نمیشیم مسعود و آرزو میشند ههههه ای جونه دلم تو چقدر بچه دوست داری! انشاالله بچه خودت عزیزدلم

1399/11/23 - 19:11 ·
manam98

خب دیگ ی نی نی میاد توو خونوادتون ... علیرضا دیگ واس خودش آقا شدع ... الانع نوبت بچع مسعودع ... ممنونم همچنین خودت

1399/11/23 - 19:16 ·
mandegar000

تو مامان خوبی میشی

1399/11/23 - 19:18 ·
manam98

خاع نگو ... الانع دلمون نی نی خاس{-38-} از دس این خاهر و دوماد ... میخام سر ب بیابون بزارم

1399/11/23 - 19:22 ·
mandegar000

مجید داره زمانو طولانی میکنه چی تو سرش میگذره نمیدونم. چرا بیابون؟ خب تو جلو بزن ازشون

1399/11/23 - 19:24 ·
manam98

آقا مجید از خداشع ... خاهرم فعلنی نمیخاد ... ینی لج کنم برم مزدوج شم ... منظورت اینع ... شگفتاانع

1399/11/23 - 19:27 ·
mandegar000

خب حتما خواهرت دلیل موجه داره. لج چرا؟ سپید فکر نمیکنی وقتش رسیده؟

1399/11/23 - 19:28 ·
manam98

خاهرم دارع ب شوعرش ظلم میکنع ... این همع سال پای هم موندن ... امیدوارم شوعرش باهاش لج نکنع ی وقتی ... آمادگیشو ندارم مهدی ... ذهنم پر از ترافیکع ...

1399/11/23 - 19:41 ·
mandegar000

تو که نمیدونی بین خودشون چی میگذره . ممکنه سال آینده تصمیم جدیدی بگیره خواهرت. سپید تا کی میخوای به فکر دیگران باشی یکم به خودت و آیندت فکر کن . قربونت برم

1399/11/23 - 19:44 ·
manam98

همع چی قاطی شدع مهدی ... کرونا ی طرف گرفتاریای شمال ی طرف ... عزیزی یکم رو پا بشع خیالم راحتترع ... ب فکر خودمم هسم ... ننگران دیفووونع

1399/11/23 - 19:54 ·
mandegar000

عشقی سپید مثل تو ندیدم تا حالا. از اینکه همون سپید خوب و دوست داشتنی موندی خدا رو شکر می کنم. تو لایق بهترینایی دورت بگردم❤

1399/11/23 - 19:59 ·
manam98

همچینم اخلاق خوبی ندارمااا ... {-18-} خوشت میاد انگاری دقِت بدم ارع ...

1399/11/23 - 20:01 ·
mandegar000

معلومه خودتم خبر نداری چه کردی با دل من ای دلربای من. تو فقط بخند من انرژی میگیرم

1399/11/23 - 20:03 ·
manam98

زیادی خوب نباش مهدی ... نمیخام اذیت بشی بیشتر از این

1399/11/23 - 20:05 ·
mandegar000

با تو مگه میشه خوب نبود . تو برام آمد داشتی نگفتم بهت که دوباره میخوام برم سفر؟

1399/11/23 - 20:07 ·
manam98

هوووم ... خب بسلامتی سفر کاریع دیگ

1399/11/23 - 20:08 ·
mandegar000

هم آره هم نه

1399/11/23 - 20:09 ·
manam98

ینی چی ... اتفاقی افتادع ک من خبر ندارم ...

1399/11/23 - 20:10 ·
mandegar000

نگران نباش عزیزدلم برات توضیح میدم

1399/11/23 - 20:12 ·
manam98

اوک ... من دیگ برم ... شبی بیا تل بحرفیم

1399/11/23 - 20:13 ·
mandegar000

قربونت برم. پس تا شب

1399/11/23 - 20:14 ·