تو را درقلب
شعـرم مےگذارم
بہ نام عشــق
آن را مےنگارم
تمام حرف من
در شعر این بود
تو را تا بـے نهــایت
دوســـــت دارم
2021/01/29 - 20:31
پیوست عکس:
IMG_20210129_203107_688.jpg
IMG_20210129_203107_688.jpg · 600x626px, 32KB