تا و پر عشق

به رنــــگ است
از سرازیر شدن یڪ است
آن لحـــظه ڪه بال مےشڪند
در چشــــم
هـــــــم است ـ

2021/01/30 - 00:56 در A-D-M