قدیما که شوگر ددی مد نبود باید با بچه پولدارا رقابت می کردیم الانم که شوگر ددی اومد با باباهاشونم باید رقابت کنیم تف تو این زندگی!
2021/02/01 - 01:02