سرسخت باش تا در بلندترین طاقچه ی دل ها جای بگیری!وگرنه آسان که باشی فرشِ زیر پای آدم های نامهربان می شوی تا به راحتی از روی تمام خوبی هایت گذر کنند!2021/02/01 - 10:18 در بوشهری ها
پیوست عکس:
500x499_1577450984276879.jpg
500x499_1577450984276879.jpg · 500x499px, 42KB