غم،هرگز عقب نمی‌نشیند مگر آن که به عقب برانی‌اش !
نمی‌گریزد،مگر آن که بگریزانی اش !
آرام نمی‌گیرد،مگر آن که بی‌رحمانه سرکوبش کنی !


⠀ ⠀ ⠀


2021/02/01 - 10:20 در بوشهری ها
دیدگاه
hva

{-37-}

1399/11/13 - 10:41 ·
ber99keh

متشکرم {-35-}{-35-}{-35-}

1399/11/13 - 10:43 ·