من "زن" خلق شدم نہ براے در حسرت یک بوسہ ماندن بلکہ براے خلق بوسہ‌اے از جنس آرامش من زن نشدم

‌‌‎‌

من "زن" خلق شدم
نہ براے در
حسرت یک بوسہ ماندن
بلکہ براے خلق بوسہ‌اے
از جنس آرامش
من زن نشدم کہ همخواب
آدم هاے بیخواب شوم
زن شدم کہ براے
خواب کسی شوم


500x500_1611236..


2021/02/01 - 10:42 در بوشهری ها
پیوست عکس:
500x500_1611236545707462109.jpg
500x500_1611236545707462109.jpg · 500x500px, 18KB
دیدگاه
sarzaminman101

عالی

1399/11/13 - 10:44 ·
ber99keh

متشکرم {-35-}{-35-}{-35-}

1399/11/13 - 10:45 ·
sarzaminman101

خواهش

1399/11/13 - 10:49 ·