هنــــر فاصلــــــــــه هاست
آدم زبادۍ نزدیـــــڪ باشد
زیادۍ دور باشد مۍزند
باید نقطه درست را پیدا ڪرد
و در ماند !

2021/02/02 - 23:51 در A-D-M