کاش یه کافه‌ی کوچیک تو تنگ ترین و خلوت ترین پس کوچه‌ی شهر داشتم و تنها مشتریم تو بودی.
2021/02/10 - 21:28
دیدگاه
mahtaa-72

{-35-}

1399/11/23 - 14:48 ·
ms32

مرسی

1399/11/23 - 18:21 ·
mahtaa-72

قابلتو نداست

1399/11/23 - 18:22 ·
ms32

نوکرتم من

1399/11/23 - 18:29 ·
mahtaa-72

عزیزی

1399/11/23 - 18:31 ·