قسم خوردن فقط باباطاهر اونجا که میگه:
به ولله که جانانم تویی تو
به سلطان عرب جانم تویی تو
نمیدونم که چونم یا که چندم
همی دانم که درمانم تویی تو
2021/02/12 - 22:11
دیدگاه
sun

عالی

1399/11/24 - 22:18 ·
evil_z_1771

ممنونم

1399/11/24 - 22:24 ·
sun

{-35-}

1399/11/24 - 22:25 ·
Ali190

لایک...

1399/12/21 - 18:58 ·
evil_z_1771

ممنونم

1399/12/21 - 19:01 ·
Ali190

خواهش...

1399/12/23 - 13:29 ·