رانی چیست؟

وقتی کوچه یا خیابانی بسته باشد همشهریان به هم میگن:
را نی عمو، نرو رانی..
2021/02/17 - 17:23
دیدگاه
rahm900

باشه عمو نمیرم {-7-} حالا ما رو نزن

1399/11/29 - 17:27 ·