درویشی و عاشقی به هم سلطانیست

گنجست غم عشق ولی پنهانیست

ویران کردم بدست خود خانه دل

چون دانستم که گنج در ویرانیست

2021/02/20 - 13:22
پیوست عکس:
1072307_217.jpg
1072307_217.jpg · 600x400px, 30KB
دیدگاه
eh2

{-35-}

1399/12/2 - 13:23 ·
20majid

درویشی و عاشقی به هم سلطانیست

1400/01/3 - 00:00 ·