بعضی روزها
انسان فقط خسته‌ است
نه تنهاست
نه غمگین
و نه عاشق
فقط خسته‌ است...
2021/02/24 - 01:23 در دوستان قدیمی نایس فان