سلام

2021/02/27 - 17:11
دیدگاه
ber99keh

سلام به شما

1399/12/9 - 17:13 ·
ex_z

سلام تشکر

1399/12/9 - 17:39 ·
ber99keh

خواهش می کنم

1399/12/9 - 17:41 ·
ex_z

شما اهل بوشهر هستین؟

1399/12/9 - 17:42 ·
ber99keh

بله

1399/12/9 - 17:43 ·
ex_z

میدونم ربطی نداره ولی قلنا یکی بود اهل میناب بود{-5-}

1399/12/9 - 17:46 ·
ber99keh

خب بعدش

1399/12/9 - 17:53 ·
ex_z

خب همین دیگه
اهل میناب بود

1399/12/9 - 17:59 ·
ber99keh

حتما خیال کردی من اونم

1399/12/9 - 18:31 ·
ex_z

پستهایی که گذاشتی همون سبکه ولی بقول معروف پستها رو آنالیز کردم به این نتیجه رسیدم که نه، شما 2 روح در 2 بدن مختلف هستین

1399/12/9 - 22:17 ·
ber99keh

{-35-}

1399/12/10 - 16:28 ·