باور کن

آنقدر ها هم سخت نیست فهمیدن اینکه بعضی ها می آیند

که نمانند

2021/03/01 - 10:43
دیدگاه
M_o_m_a_d

حیف این کامنت که من زیر پست تو نوشتم . {-15-}

1399/12/11 - 12:03 ·
yek___mm

چرا؟

1399/12/11 - 12:17 ·
M_o_m_a_d

چون بهش توجه نکردی و ارزششو نفهمیدی ! .

1399/12/11 - 12:23 ·