حاضرم ناز تو را به قیمت جان بخرم

چه بلایی شده ای ،کاش بیایی به سرم
2021/03/02 - 00:06
پیوست عکس:
1614542887710981843.jpg
1614542887710981843.jpg · 334x744px, 78KB
دیدگاه
aylar

چه متن قشنگی{-35-}

1399/12/12 - 00:12 ·
aaaa

سلام ممنونم ایلار بخشید بعد یک سال جواب دادم دیرترین جواب بود
نبودم البته متن من نبود همینطری گذاشتم {-35-}

1400/11/10 - 00:48 ·
aylar

سلام ... اختیار دارید دوست عزیز
خیلی خوشحالم ک شمارو میبینم {-a142-}

1400/11/10 - 01:46 ·