هر آدمی
یه روزی یه جایی مجبور میشه خودشو جا بذاره
و بره تویِ یه کافه یه خیابون یه شهر تو دل یه آدمـ......
2021/03/02 - 14:30 در A-D-M