زندگی و روابطتان را رویِ پایه های مستحکمِ "احترام" بنا کنید
که گاهی احترام گذاشتن ،
برتر از دوست داشتن است
و دوست داشتن ، برتر از عشق...
اما احترام اگر "عاشقانه" باشد ؛
بالی می شود
برایِ پروازِ آدم ها...
2019/07/15 - 01:31 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk · 425x754px, 26KB