همیشه میگفت:
یه شهید انتخاب کنید،
برید دنبالش بشناسیدش؛
باهاش ارتباط برقرار کنید شبیهش بشید حاجت بگیرید شما هم
”شهید میشید“:)
‌مصطفی‌صدرزاده
2021/03/04 - 08:00
پیوست عکس:
photo_2021-03-04_07-59-37.jpg
photo_2021-03-04_07-59-37.jpg · 1024x1024px, 86KB