آروم درِ گوشش بگید: «‏چقدر خوبه که
وسط شلوغی های این زندگی پیدات کردم
تا دوستت داشته باشم»
‏و این می ارزه به گم کردنِ همه

2021/03/05 - 09:05 در الماس
دیدگاه
sun

اوه عالی

1399/12/15 - 09:21 ·
ali-2

عالی حضور شماست بانو مرسی

1399/12/15 - 09:23 ·
sun

{-35-}

1399/12/15 - 09:23 ·