دیگر از قافیه افتاد غزلهای دلم
و شکست از غم غربت ، قد و بالای دلم...
دل من گوشه نشین گذر چشم تو بود
گذر از کوچه ی دیگر نکند پای دلم...

2021/03/05 - 09:24 در الماس
دیدگاه
sun

لایک

1399/12/15 - 09:28 ·
ali-2

مرسی

1399/12/15 - 09:33 ·