عاشق نیستم،
شاعرم.
فقط نمی‌دانم چرا وقتِ نوشتن از تو
بال درمی‌آورم!

2021/03/05 - 09:27 در الماس
دیدگاه
sun

پس پرنده ای خخ

1399/12/15 - 09:28 ·
ali-2

پرنده ی بی بالم خخ

1399/12/15 - 09:29 ·
sun

آخیش چرااا

1399/12/15 - 09:31 ·
ali-2

باید اویی باشد تا بال در بیاورم

1399/12/15 - 09:34 ·
kazem12

{-34-}من از کسی تعریف میکنم شاخ در میارم چرا

1399/12/15 - 09:40 ·
sun

او رفته از اینجااا

1399/12/15 - 09:41 ·