گاه آدمی
تنهاتر از آن است
که سکوتش میگوید...!!
2021/03/05 - 09:50
دیدگاه
Mastane

لایک

1400/03/4 - 19:21 ·
ali-2

سلام ممنون

1400/03/7 - 15:43 ·
Mastane

سلام خواهش میکنم

1400/03/8 - 17:56 ·