مرسی که هستی و هستی را رنگ می‌‌آمیزی هیچ چیز از تو نمی‌خواهم فقط باش فقط بخند فقط راه برو... نه، راه نرو می‌ترسم پلک بزنم دیگر نباشی.

500x890_1615182..

2021/03/08 - 09:33 در بوشهری ها
پیوست عکس:
500x890_1615182171290386281.jpg
500x890_1615182171290386281.jpg · 500x890px, 53KB