پیامبراڪرم(صلی الله علیه و آله) :
لبخندهای زن و شوهری به روی هم، هنگام برخورد با یکدیگر و یا هنگام خداحافظی صدقه است و به اندازه ی انفاق فی سبیل الله ارزش دارد...
2021/03/11 - 10:53