.

2021/03/11 - 20:37
پیوست عکس:
sad-love-pic-photokade-21.jpg
sad-love-pic-photokade-21.jpg · 640x640px, 69KB
دیدگاه
Yosef

من هیچ وقت عادت نکردم

1399/12/22 - 00:46 ·
evil_z_1771

این خصلت ما ادماست عادت نمیکنیم!

1399/12/22 - 00:56 ·
Yosef

بله.... تنهایی رو به ظاهردوستداریم ولیهممون دوستداریم یکی دوستمون داشته باشه

1399/12/22 - 01:01 ·
evil_z_1771

دقیقا

1399/12/22 - 01:11 ·
Yosef

{-35-}

1399/12/22 - 01:13 ·
Yosef

عذرمیخام مزاحمتون نمیشم دیروقته. شبتون اروم

1399/12/22 - 01:17 ·
evil_z_1771

شبتون خوش عزیز

1399/12/22 - 01:18 ·
Yosef

ممنون ازشما

1399/12/22 - 01:22 ·