. کائنات وجودی واحد است. همه چیز و همه کس با نخی نامرئی به هم بسته اند. مبادا آه کسی را برآوری؛ مبادا دیگری را، به خصوص اگر از تو ضعیف تر باشد، بیازاری. فراموش نکن اندوه آدمی تنها در آن سوی دنیا ممکن است همه انسان ها را اندوهگین کند . و شادمانی یک نفر ممکن است همه را شادمان کند.

2021/03/12 - 04:02
دیدگاه
M_o_m_a_d

سنگینه پستات

1399/12/22 - 04:16 ·
samiraa

{-7-}{-7-}

1399/12/25 - 10:52 ·
Reza14

قشنگ بود و واقعی {-37-}

1400/05/12 - 12:24 ·