پیامبراڪرم(صلےالله‌علیہ‌و‌آلہ):
هر ڪس بد اخلاق باشد، خودش را عذاب مى دهد و هر ڪس غم و غصه اش زیاد شود، تنش رنجور مى گردد
2021/03/13 - 06:52