مادرم فکر کرده کاکتوس سالی یک استکان بیشتر آب نمی‌خواد...

امروز کاکتوسه گفت داداش یک لحظه بیا، اینجا کربلاس؟

یک لیوان آب بیار مُردیم از تشنگی کولرم که بابات خاموش کرده

2021/03/14 - 11:19
دیدگاه
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1399/12/24 - 11:37 ·
saeed

{-18-}{-18-}

1399/12/24 - 11:40 ·
Reza14

{-33-}{-7-}

1400/01/4 - 18:25 ·