این قلب توی دایرکت اینستاگرام هم داستانی شده داشتم با همکارم حرف میزدم دستم خورد یه قلب رفت براش گفت چرا زودتر نگفتی؟img src=از نگاهت توی شرکت حس کرده بودم ولی دوست داشتم خودت بگی بهم!
2021/03/14 - 12:51
دیدگاه
aylar

=))

1400/01/8 - 12:00 ·
saeed

{-7-}{-7-}

1400/01/8 - 12:28 ·