دیگران را ببخشید…

بی عقلی ؛ تهمت ها،خیانت و بی ادبی
نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.
انسان هاي‌ نارس این موارد را زیاد دارند ؛
شما انسانی رسیده باشید!
با سبکبالی و بدون این که قضاوت یا سرزنش کنید ؛
و بدون این که از این حرفها ناراحت شوید…
از کنار اینها رد شوید …
اگر هوای دل تان ابری شد و چشم هایتان باریدند،
بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند
برای انها که نمی‌دانند و زمین دلشان خشک شده است
اینجاست که دل بخشنده شما
چشمه جوشانی می‌شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است
2021/03/15 - 10:54
پیوست عکس:
400015800945_307214.jpg
400015800945_307214.jpg · 670x1005px, 78KB