به هیچ وجه
حسرت چیزهایی را نخور
که به خاطرشون لبخند می زدی.

‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#صبح_بخیر

2021/03/18 - 07:39
دیدگاه
sun

من لبخند نمیزنم

1399/12/28 - 08:20 ·
mohsen3335

قهقه میزنی ؟ {-15-}

1399/12/28 - 08:21 ·