بهار پیش از آن که حادثه‌ای در طبیعت باشد، حادثه‌ای است در قلب آدمی و پیش از آن که در طبیعت محسوس باشد در حسی انسانی وقوع می‌یابد.

2021/03/22 - 11:44
پیوست عکس:
۲۰۲۱۰۳۲۲_۱۱۴۵۵۹.jpg
۲۰۲۱۰۳۲۲_۱۱۴۵۵۹.jpg · 720x1088px, 188KB
دیدگاه
nooor

لایکی ک

1400/01/2 - 12:06 ·
mohsen3335

ممنون . لاک به حضورت {-35-}

1400/01/2 - 12:08 ·
20majid

بی روی دلارام ، دل آرام ندارد ..

1400/01/3 - 01:17 ·
mohsen3335

ندارد ....

1400/01/3 - 01:20 ·