سردرد...حالت تهوع ....سرگیجه....کسی چه میداند شاید باردارم...از تمام غصه هایی که هرشب بامن نزدیکی میکنند

2019/07/15 - 17:09
دیدگاه
mohammad-amin80

هی کار خدا رو بگو غصه ها هم از من زرنگترن,,,,,خخخخ

1398/04/26 - 16:52 ·
farniya_salehi

منظورتون؟

1398/04/26 - 16:55 ·
mohammad-amin80

منظوری ندارم,,,, دارم شوخی میکنم,,,

1398/04/26 - 17:01 ·
farniya_salehi

خوبه پس

1398/04/26 - 17:04 ·
mohammad-amin80

من حرفام شوخیه,,,, به دل نگیری یه وقت,,,,

1398/04/26 - 17:06 ·
farniya_salehi

نه مشکلی نیس

1398/04/26 - 17:20 ·
mohammad-amin80

فدات,,,, زنده باشی,,,,

1398/04/26 - 17:22 ·
farniya_salehi

سلامت باشی

1398/04/26 - 17:26 ·
mohammad-amin80

مرسی

1398/04/26 - 17:34 ·