از خوبیای آلزایمر اینه که حتی سریال مختارنامه هم برات تکراری نمیشه!
2021/03/28 - 12:35