میگم ک ...

کاش الانع موهامو زرد عقدی کردع بودم ... با روسری ساتن توو بغل ... نومزدم عکس میگرفتم

میذاشتم اینستا ... با کپشن وَ من شر حاسد اذا حَسد ...

واخعن حوصلم سر رفتع ...

img src=
2021/03/29 - 00:06 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
roya15

{-47-}ان شاالله ک ارزوهات خاطره شن {-11-}

1400/01/9 - 00:28 ·
manam98

وااای نگوو رهاییی ... {-18-}

1400/01/9 - 00:30 ·
roya15

{-18-}خاع ولو نشو {-11-}

1400/01/9 - 00:35 ·
manam98

خودت آرایشگری میدونی دیگ ... {-33-}

1400/01/9 - 00:36 ·
roya15

ارع خودم موهاتو رنگ میزنم {-11-}

1400/01/9 - 00:39 ·
manam98

اییییی زرد ندوس ... {-11-}

1400/01/9 - 00:41 ·
roya15

من بیشتر شرابی دوس دارم
یا بادمجونی

1400/01/9 - 00:47 ·
manam98

هر جفتش خوشرنگع ... ولی من موهام مشکیع ... رنگ دوس ندارم رهایی

1400/01/9 - 00:51 ·
roya15

برعکس من از مو مشکی خوشم نمیاد

1400/01/9 - 00:54 ·
manam98

تا حالا مو مشکی عروس کردی رهایی ...

1400/01/9 - 00:59 ·
roya15

ارع اتفاقا خوشکلتر شدن {-29-}

1400/01/9 - 01:07 ·
manam98

ینی مومشکی رو زردش کردی ...

1400/01/9 - 01:13 ·
roya15

اره خو میشه

1400/01/9 - 01:15 ·
manam98

اییییی رهایی ... بد ریخت میشع

1400/01/9 - 01:18 ·
roya15

ن فک میکنی بی رنگشون میکنن اول

1400/01/9 - 01:20 ·
manam98

نمیدونم رهایی ... تا حالا مو رنگ نکردم ... فقطی عروسی خاهرم جلوشو بنفش فانتزی کردم

1400/01/9 - 01:23 ·
roya15

بنفش فانتزی بیشتر نوک موها میزنن

1400/01/9 - 01:27 ·
manam98

ارع ولی نوک مو دیگ خز شدع ... تیکع جلوی مو میزنن الانع دیگ ...

1400/01/9 - 01:31 ·
Amir-off

زرد عقدی
چطوره؟!!!
{-a163-}

1400/01/9 - 14:38 ·
manam98

بهش فک نکن ...

1400/01/12 - 23:26 ·
Amir-off

باش

1400/01/12 - 23:48 ·