تیم فوتبال برای بازی با انزلی میاد ایران
مربی ملوان به بچها میگه ; شش نفر رو دوره کنن تا زمین گیردشه
4نفرهم به سرپرستی جلو دروازه کنند
بازی شروع میشه و تا وسطای نیمه اول بدون گل ملوان مقاوت میکنه تا اینکه توی یه توپ میخوره به پای میره توگل، مربی میگه اشکال نداره ،چند مین بعد دوباره توی حمله توپ به حسن میخوره و منحرف میشه تو گل، باز میگه عیب نداره جبران میکنیم
توی یه ضربه کاشته باز توپ میخوره به پشت حسن و گل میشه ،نیمه دوم حسن رو توجیح میکنن که جمع کنه ، ولی سه بار دیگه توپ به وسیله حسن میره تو گل خودی، مربی بچها رو میگه، برا آبروریزی کمتر، مارادونا رو ول کنید حسن رو زمین گیر کنید،،حکایت سایت ما
2021/04/02 - 00:36 در A-D-M
دیدگاه
manam98

این چ وضشع عاخع ... : ((

1400/01/13 - 00:53 ·
57davood

درست میشه ، ، متاسفانه صاحب اینجا انگیزه شو از دست داده ،

1400/01/13 - 01:03 ·