۴ روش برای تمرین سپاسگزاری برای هر روز ۱. پیاده روی سپاسگزاری انجام دهید ۱۰ دقیقه در روز را به این امر اختصاص دهید. هرآنچه که به خاطرش سپاسگزارید را بیان کنید. پاهایی برای راه رفتن، چشم‌هایی برای دیدن، خانواده‌ای پشتیبان…. این کار ما را برای داشتن روزی مثبت آماده می‌کند. ۲. شکرگزاری در هنگام غذا خوردن هنگام غذا خوردن تشکر کردن را فراموش نکنید. ۳. نامه قدردانی بنویسید مارتین سلیگمن پدر روان‌شناسی مثبت پیشنهاد می‌کند که ما نامه‌ای حاکی از قدردانیمان نسبت به شخص خاصی بنویسیم. تحقیقات او نشان می‌دهد کسانی که این کار را انجام می‌دهند طی یک ماه بعدی شادترند و کمتر دچار استرس می‌شوند. ۴. در محیط کاری و خانواده از کلمه متشکرم زیاد استفاده کنید به همکاران، عزیزانتان، افراد تیمتان با نشان دادن اینکه قدردان کارشان هستید، انرژی دهید. تشکر از مشتری‌هایتان فراموش نشود. کتاب: اتوبوس انرژی .نویسنده: جان گوردون #

2021/04/02 - 20:26